Toekomstplannen

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk gaan doen in ontwikkelingslanden is vandaag de dag meer en meer een echte business geworden. Google maar eens en je komt automatisch bij organisaties terecht die je vrijwilligerswerk tot in de puntjes regelen tegen een grote geldsom. Ik heb tientallen vrijwilligers ontmoet die deze weg hebben ingeslaan, veelal uit onwetenheid en angst voor het onbekende. Het nut van hun vrijwillige bijdrage kon in vele gevallen trouwens ook in vraag worden gesteld. Ik ken schoolmuurtjes die werden gebouwd door vrijwilligers die de dag nadien moesten worden afgebroken, of de hoeveelheid jonge meisjes die in een weeshuis worden gedropt of ineens alleen voor de klas staan. Als geldgewin voor een vrijwilligersorganisatie een prioritaire ingesteldheid is, loopt het vaak mis. Het biedt zelden een gerichte of gecoördineerde hulp voor het lokale project, de vrijwilliger zelf houdt er vaak een naar gevoel aan over (eens in het land ter plaatse is het immers duidelijk dat ze “te veel” geld betalen voor het gastgezin waar ze verblijven) en tot slot komt het imago van vrijwilligerswerk onder druk te staan.

Lily.care wil in de toekomst zelf vrijwilligers uitsturen. Vrijwilligers die op voorhand gescreend worden en aan wie het lokale project en de doelstellingen wordt verduidelijkt. Het is een kwestie van de juiste man of vrouw te vinden voor een bepaald project zodat er voor iedereen een win-win situatie is. We willen dit doen vanuit een oprechte vrijwilligersspirit en zonder dat er geld blijft kleven aan de organisatie.

Kinderbijslag als instrument voor kinderrechten

Recht op onderwijs, toegang tot onderwijs, doel van het onderwijs, kwaliteit van het onderwijssysteem, kwaliteit van de leerkrachten, de organisatie van gratis basiseducatie, het voorkomen van “school drop out”… Stuk voor stuk belangrijke aspecten in het kader van het recht op onderwijs opgenomen in artikel 28 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK).

Iets minder gelinkt aan onderwijs, maar toch even belangrijk is het recht op een toereikende levenstandaard met daaronder de verplichting van Staten om materiële bijstand te verlenen aan ouders. Kinderbijslag is een instrument voor kinderrechten dat de toegang tot onderwijs faciliteert.

Het recht op kinderbijslag is opgenomen in artikel 27.3 IVRK dat bepaalt dat Staten passende maatregelen dienen te treffen om ouders (en anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind) te helpen een toereikende kevensstandaard te verwezenlijken, en voorzien, indien de behoefte daaraan bestaat, in programma’s voor materiële bijstand en ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting. De verdragsbepaling voegt er wel aan toe dat deze plicht in overeenstemming met de nationale omstandigheden en met de middelen wordt uitgeoefend.

Het behoeft geen betoog dat deze plicht in ontwikkelingslanden zelden tot niet wordt uitgevoerd. Er zullen altijd voldoende argumenten zijn om de financiële last niet op te nemen. Zo blijft de introductie van kinderbijslag in de praktijk dode letter te zijn. Lily.care wil naar de toekomst toe meewerken aan acties om deze uitgangspositie te wijzigen. Er moet worden gestreefd naar een mentalitietsverandering zodat Staten het als hun plicht zullen beschouwen via kindergeld de levenstandaard voor het kind op te krikken. Daarbij verdient het de voorkeur eerst de zwakker geplaastse ouders te steunen waaronde de alleenstaande moeders.

ssst

Online verkoop van baby kleertjes

Na de lancering van de VZW starten we met een online verkoophoekje van tweedehands babykleertjes en spulletjes waarvan de opbrengst rechtstreeks naar Lily.care gaat. Het is een duurzame actie om een centje meer in huis te halen. Jullie kunnen zelf altijd een item te koop aanbieden. Spulletjes die niet verkocht geraken, zullen worden meegegeven naar de betrokken landen via Pack for a Purpose en aldaar aan onze gesponserde mama’s worden afgegeven.